Uzavírka průchodu kolem PIZZA COLOSEUM

Rádi bychom vás informovali o výjimečných uzavírkách průchodu od polikliniky přes podloubí do ulice Hránského, který vede kolem PIZZA COLOSEUM. Průchod bude z důvodu přeložky vodovodního potrubí v pátek 3. července 2015 a ve čtvrtek 9. července 2015 vždy od 6 do 18 hodin uzavřen. Po celou dobu uzavírek vám budou k dispozici navigátoři, kteří vám ochotně ukáží alternativní trasu.  Mimořádný ohled bude brán na osoby se sníženou schopností pohybu.

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>