Rada MČ vytvořila pracovní skupinu pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov

Dne 2.12. 2014 byla Radou MČ P11 zřízena pracovní skupina pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov. Smyslem této skupiny je co nejvíce komunikovat s investorem dostavby, na druhé straně komunikovat s občany a včasně je informovat a v neposlední řadě kontrolovat, zda-li dostavba probíhá předem domluveným způsobem s co nejmenším omezením pro občany bydlící v blízkém okolí stavby.

Za dobu fungování skupiny se navázal kontakt s odborem výstavby MČ Praha 11, na půdě radnice proběhla schůzka se zástupci investora za účelem představení našich kompetencí a prezentace průběhu výstavby.

S investorem byla domluveny na leden 2015 dvě setkání s občany v lokalitě Chodova, byl nastartován  informační tok komunikačními kanály MČ (web, Facebook) , v lednu 2015 vyšla dvoustránka v Klíči.

O dalších krocích této pracovní skupiny budeme nadále informovat jak zde na webu, tak i na oficiálních komunikačních kanálech MČ Praha 11. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat.

 

 

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>