Přesunutí zastávky BUS Chodov – provoz prvních dnů, stížnosti a podněty občanů

přesunuá zastávka autobusů Chodov (směr z centra) 12-06-2015

Uběhl téměr měsíc od přesunutí zastávky autobusů MHD (směr z centra) u stanice metra Chodov.  Jaké jsou první reakce občanů a cestujících?

Během měsíce nám přišlo několik stížností nebo návrhů na zlepšení. Nejčastější předmět stížností je, že v místě současné provizorní zastávky jsou překročovány hlukové limity a je zde prašno.  Další stížnosti se týkají lokality přesunuté zastávky, konkrétně, že je moc daleko od původní nebo že se původní prostor zastávky prozatím nevyužívá a tudíž je celá akce zbytečná.

S těmito podněty jsme kontaktovali zástupce investora z firmy Unibail-Rodamco, který odpovědi shrnul do následujících bodů:

 

 

Proč se zastávka autobusů přesunula, když se na původním místě nic neděje?

Bohužel brzy bude potřeba celý prostor v místě původních zastávek BUS, takže zastávka nelze přeložit dočasně zpátky. Komunikace s DP a Ropidem je vždy delší a proces povolení zabere nějaký čas. Přeložit zastávky jinam by nebylo určitě ke spokojenosti cestujících, protože by se tím velmi zvedla vzdálenost do metra a z metra.

 

Preventivní opatření ke snížení prašnosti a hluku:

Zároveň jsme posunuli v čase výstavbu připojovacího pruhu na druhé straně Roztylské. Tam totiž jsme měli začít s rozšířením připojovacího pruhu, který přispěje k bezpečnějšímu napojení z výjezdu z garáže. Nicméně tato výstavba by byla také přispěvatelem k hluku, a proto jsme ji posunuli a nebudeme nyní realizovat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či stnížností na průbeh výstavby se obracejte na Pracovní skupinu pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov (info@dotavba-oc-chodov.cz) či na občanskou O-linku MČ Praha 11 (tel.: 800 104 300).

 

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>