Práce v nočních hodinách – 13.12.2015

V noci 13.12.2015 ve 23h proběhne odvoz pilotovací plošiny ze staveniště OC Chodov. Tento přesun (nakládání stroje) může krátkodobě vyvolat svýšenou hlučnosti. Bohužel nelze provést během dne, kvůli nadrozmněrnosti celého nákladu a možnému vyvolanému zatížení komunikační sítě.  Tímto se ústy zhotovitele stavby srdečně omlouváme za možné nepříjemosti.

Pracovní skupina pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov při Radě MČ Praha 11

 

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>