Práce na stavbě mimo vymezenou pracovní dobu

Rádi bychom Vás informovali o dvou akcích na stavbě OC Chodov, které svým časovým rozsahem překonají vymezenou pracovní dobu. Tyto práce byly stavební firmou operující na stavbě řádně dopředu nahlášeny a není možné je provést v jinou denní dobu:

 

  • 29.7.  od 18:30 bude uzavřen vjezd na parkoviště pro veřejnost a bude probíhat transport jednotlivých částí jeřábů z plochy zařízení staveniště na povrchové parkoviště velkým mobilním jeřábem. Tyto práce budou probíhat do 21:00. Hluk by neměl být generován, protože se bude jednat o transport břemen. Zhotovitel nebude jeřáb ještě montovat.
  • 30.7. bude probíhat montáž výložníku jeřábu od 6:00 do 9:00, kdy opět bude uzavřeno také povrchové parkoviště.

 

Investor a stavební firma se tímto všem obyvatelům omlouvají.

 

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>