Plánované uzavření cesty od Polikliniky k Růži

Vyjádření OC Chodov (redakčně kráceno)

…Propojení pěší cesty vedoucí podloubím podél budovy s původní poštou a dnešní Billou s chodníkem  podél Růže bylo plánovaně zrušeno kvůli bezpečnosti chodců. Tato trasa totiž vede přes budoucí cestu k zařízení staveniště. V tomto místě lze ale odbočit do dalšího podloubí, které ústí do Hráského ulice a dále na chodník do Roztylské ulice směrem k metru. Nejedná se v tomto případě o novou pěší trasu, nýbrž o využití stávající. Věříme, že tato výše zmíněná trasa je bezpečná, osvětlená a neméně kvalitní jako původní trasa podél Růže. Občanům budou denně k dispozici naši navigátoři, kteří jim pomohou s orientací. Veřejnost bude zároveň i nadále o veškerých budoucích změnách pravidelně
informována již zmíněnými komunikačními kanály.

Chodov_dostavba_faze_5_letacek_verze_02

 

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>