One comment on “Plánek pochozích tras od 12.10.2015

  1. Okolí OC Chodov je doopravdy na čtýru! Proč od vchodu D nevede lávka k ul. Pod Chodovem a třeba dál k ul. Kaplanova? Zde by pak byl snadnější přístup do OC Chodov od zst. Pod Chodovem, Chodovec a hlavně v případě evakuace by šlo o další východ! Chápu, že je to o financích, ale nového výstupu a vstupu z metra Chodov se asi nedočkáme i když je nutný!

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>