Noční práce z 20.7. na 21.7. !!!

IMG_20150330_163648Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali o plánovaných nočních pracích, které proběhnou v noci z pondělí 20.7. na úterý 21.7 od 1:00 do 4:00. Na stavbě bude probíhat přesun pilotovací plošiny k současnému vchodu B (u stanice metra Chodov). Práce budou obnášet rozebírání stávajícího oplocení, transport plošiny a zpětnou montáž oplocení.
Zúčastněné stavební firmy a investor dostavby se předem omlouvají za zvýšený hluk v nočních hodinách. Přesun bohužel není možné realizovat během dne, kdy by musel být uzavřen vchod B do obchodního centra, který v současnosti slouží i jako obchozí trasa.
Pracovní skupina pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov.

Uzavírka průchodu kolem PIZZA COLOSEUM

Rádi bychom vás informovali o výjimečných uzavírkách průchodu od polikliniky přes podloubí do ulice Hránského, který vede kolem PIZZA COLOSEUM. Průchod bude z důvodu přeložky vodovodního potrubí v pátek 3. července 2015 a ve čtvrtek 9. července 2015 vždy od 6 do 18 hodin uzavřen. Po celou dobu uzavírek vám budou k dispozici navigátoři, kteří vám ochotně ukáží alternativní trasu.  Mimořádný ohled bude brán na osoby se sníženou schopností pohybu.

Přesunutí zastávky BUS Chodov – provoz prvních dnů, stížnosti a podněty občanů

přesunuá zastávka autobusů Chodov (směr z centra) 12-06-2015

Uběhl téměr měsíc od přesunutí zastávky autobusů MHD (směr z centra) u stanice metra Chodov.  Jaké jsou první reakce občanů a cestujících?

Během měsíce nám přišlo několik stížností nebo návrhů na zlepšení. Nejčastější předmět stížností je, že v místě současné provizorní zastávky jsou překročovány hlukové limity a je zde prašno.  Další stížnosti se týkají lokality přesunuté zastávky, konkrétně, že je moc daleko od původní nebo že se původní prostor zastávky prozatím nevyužívá a tudíž je celá akce zbytečná.

S těmito podněty jsme kontaktovali zástupce investora z firmy Unibail-Rodamco, který odpovědi shrnul do následujících bodů:

 

 

Proč se zastávka autobusů přesunula, když se na původním místě nic neděje?

Bohužel brzy bude potřeba celý prostor v místě původních zastávek BUS, takže zastávka nelze přeložit dočasně zpátky. Komunikace s DP a Ropidem je vždy delší a proces povolení zabere nějaký čas. Přeložit zastávky jinam by nebylo určitě ke spokojenosti cestujících, protože by se tím velmi zvedla vzdálenost do metra a z metra.

 

Preventivní opatření ke snížení prašnosti a hluku:

Zároveň jsme posunuli v čase výstavbu připojovacího pruhu na druhé straně Roztylské. Tam totiž jsme měli začít s rozšířením připojovacího pruhu, který přispěje k bezpečnějšímu napojení z výjezdu z garáže. Nicméně tato výstavba by byla také přispěvatelem k hluku, a proto jsme ji posunuli a nebudeme nyní realizovat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či stnížností na průbeh výstavby se obracejte na Pracovní skupinu pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov (info@dotavba-oc-chodov.cz) či na občanskou O-linku MČ Praha 11 (tel.: 800 104 300).

 

Přesun autobusové zastávky Chodov – foto 1. den

Fotografie z prvního dne provozu.

Přesun autobusové zastávky Chodov

posun_zastávky

Od 11.6. bude dlouhodobě posunuta autobusová zastávka MHD v ulici Roztylská (směrem ven z centra) o cca 100 metrů směrem do podjezdu pod OC Chodov.  Důvodem jsou stavební práce u současného vchodu do OC Chodov a na konci vestibulu (tunelu) metra. Předpokládaný konec tohoho omezení je naplánován na podzim 2016.

V přiloženém plánku jsou naznačeny pěší trasy a trasy s bezbariérovým přístupem (fialově).  K přestupu s úrovně vestibulu metra na zastávku autobusu bude nadále možné využívat jak současné schodiště (v omezeném rozsahu), tak i výtah.

Na místě budou přítomní navigátoři připraveni pomoci v případě potřeby informovat občany.

Uzavření pěší trasy podél fasády OC

Dne 18.5. byla uzavřena trasa pro pěší podél jižní fasády OC Chodov, tj. mezi současným vchodem u venkovního parkoviště a vchodem u metra Chodov.  Náhradní trasa je vedena mezi zmíněnými vchody vnitřkem obchodního centra a je přístupná v době provozu metra, tj. cca mezi 4:30 a 0:30. V noci mezi těmito hodinami je nutné OC obejít.  Jsou možné dvě varianty: podél ulice Hráského, nebo podél silničního podjezdu pod OC a velkého kruhového objezdu. Na místě jsou k dispozici informátoři OC Chodov , kteří jsou připraveni pomoci a poradit.

 

Uzavření průchodu podél jižní fasády OC

Rádi bychom Vás informovali, že v noci z 18.5 na 19.5 dojde k uzavření pěší trasy mezi současným vstupem A do OC Chodov u metra a vstupem B u venkovního parkoviště.

od 19.5.2015 trvale uzavřená trasa pro pěší.

od 19.5.2015 trvale uzavřená trasa pro pěší.

  • Uzavření proběhne 18.5 ve 21.00, dokončení prací 19.5 v 5.00 ráno. Hlučnější práce (vrtání ruční vrtačkou) budou probíhat do 23.00
  • Bude umožněn průchod OC Chodov pro přístup na / z metra pro první, respektive poslední soupravu metra, tj cca od 4:30 do 0:30

Na místě uzavírky budou k dispozici navigátoři, kteří budou pomáhat s orientací. Případné dotazy nebo stížnosti zasílejte na adresu info@dostaba-oc-chodov.cz  nebo na telefonní občanské linkce MČ Praha 11 (800 104 300) a budou předány investorovi stavbě.

mapa pěších tras (ke stažení v PDF)

plánek staveniště – uzavření trasy (ke stažení v PDF)

Pracovní skupina pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov

MČ Praha 11

 

Aktuální parkování v OC Chodov

Dne 20.dubna byly otevřeny dvě patra parkovacího domu Protěž, který procházel od prosince 2014 rekonstrukcí. Parkovací plochy budou sloužit v současné době návštěvníkům OC Chodov jako záložní parkoviště. V době stavby bude totiž částěčne omezována kapacita podzemních parkovišť OC Chodov kvůli jejich rozšiřování. Po dokončení celé rekonstrukce parkovacího domu Protěž (květen 2015) bude čst míst nabídnuta veřejnosti pro potřeby dlouhodoého pronájmu.
 Jak z Protěže do obchodního centa?

Z parkovacího domu Protěž se do Centra Chodov dostanete nejkratší cestou po ulici Hráského a Roztylská nebo po novém chodníku pro pěší a ulicí U Kunratického lesa. Pro snadnější orientaci vám bude k dispozici naše navigace.


Zárověň upozorňujeme na uzavření patra -2 v podzemním parkovišti OC Chodov. Po jeho znouotevření budou následovat další patra. O všech změnách Vás budeme informovat.

zdroj: http://www.centrumchodov.cz/W/do/centre/stavba