Noční činnost z 18.11 na 19.11.

Vážení spoluobčané,

v noci 19.11.2015 v období od 1h do 3h proběhne odvoz pilotovací plošiny ze staveniště OC Chodov (konkrétně ulice Roztylská). Akce musí proběhnout v nočních hodinách  z důvodu nadrozměrného nákladu, jehož převoz lze povolit jen v tuto noční dobu. Dodavatel stavby se pokusí co nejvíce omezit hluk. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme.

 

Unibail Rodamco – investor dostavby OC Chodov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omluva

Dnes v noci (12.11. – 13.11.) proběhly nutné zkoušky ventilace, které s sebou přinesly krátkodobý ruch v okolí dostavby. Tímto se všem občanům z okolí stavby omlouváme. Bohužel tyto zkoušky nelze provádět během denního provozu.

 

Zkoušky ventilátorů v podzemním parkovišti !

V noci z 12.11. na 13.11. proběhnou funkční zkoušky části projektu Jižní rampy parkoviště OC Chodov. Pro relevantnost zkoušek musejí být spuštěny také ventilátory odvodu tepla a kouře podzemního parkingu, aby se řádně odzkoušela souvztažnost. Celá zkouška bude trvat několik desítek vteřin.

Za případné  rušení nočního klidu se předem omlouváme. Akci nelze za běžného denního provozu uskutečnit.

 

 

 

Noční práce 3.11. – 4.11.

Vážení občané,
z úterý 3.11. na středu 4.11  proběhne v době od 23h do 1h návoz pilotážní plošiny do stavební jámy hlavního objektu D u Roztylské ul. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadrozměrný náklad, tak musí proběhnout transport v noci. Plošina bude v noci složena z nadrozměrného vozidla v ulici Roztylská, další přesun bude potom během dne.

Ulice Roztylská se nachází dále od obytné části, proto nepředpokládáme výrazné zvýšení hluku. I tak se jménem investora dostavby předem omlouváme ze tuto neodkladnou akci, která nemůže proběhnout za běžného provozu přes den.

Pracovní skupina pro zmírnění dopadů dostaby OC Chodov

info@dostavba-oc-chodov.cz

Omluva za hluk z ventilace

Rádi bychom se omluvili všem občanům za občasné rušení nočního klidu hlukem z prostoru nově vznikajících podzemních garáží. Příčinou hluku bylo zavádění systému ventilace. Ta se bude v budoucnu spouštět pouze za provozu obchodů  OC Chodov, tj. maximálně do 22 hodin.

 

 

 

Práce na stavbě mimo vymezenou pracovní dobu

Rádi bychom Vás informovali o dvou akcích na stavbě OC Chodov, které svým časovým rozsahem překonají vymezenou pracovní dobu. Tyto práce byly stavební firmou operující na stavbě řádně dopředu nahlášeny a není možné je provést v jinou denní dobu:

 

  • 29.7.  od 18:30 bude uzavřen vjezd na parkoviště pro veřejnost a bude probíhat transport jednotlivých částí jeřábů z plochy zařízení staveniště na povrchové parkoviště velkým mobilním jeřábem. Tyto práce budou probíhat do 21:00. Hluk by neměl být generován, protože se bude jednat o transport břemen. Zhotovitel nebude jeřáb ještě montovat.
  • 30.7. bude probíhat montáž výložníku jeřábu od 6:00 do 9:00, kdy opět bude uzavřeno také povrchové parkoviště.

 

Investor a stavební firma se tímto všem obyvatelům omlouvají.