Noční práce 3.11. – 4.11.

Vážení občané,
z úterý 3.11. na středu 4.11  proběhne v době od 23h do 1h návoz pilotážní plošiny do stavební jámy hlavního objektu D u Roztylské ul. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadrozměrný náklad, tak musí proběhnout transport v noci. Plošina bude v noci složena z nadrozměrného vozidla v ulici Roztylská, další přesun bude potom během dne.

Ulice Roztylská se nachází dále od obytné části, proto nepředpokládáme výrazné zvýšení hluku. I tak se jménem investora dostavby předem omlouváme ze tuto neodkladnou akci, která nemůže proběhnout za běžného provozu přes den.

Pracovní skupina pro zmírnění dopadů dostaby OC Chodov

info@dostavba-oc-chodov.cz

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>