Dopravní koplikace v ul. Hráského

Vážení občané,

rádi bychom vás infromovali o dočasném dopravním omezení v ulici Hráského. Ta je z důvodu rekonstrukce komunikace do 31.7.2016 jednosměrná ve směru od křižovatky s Roztylskou.

Z bezpečnostních důvodů nyní musí nákladní automobily odjíždějící ze stavby využívat právě Hráského ulici a tím pádem projíždět zástavbou.

Tento stav byl konzultován s policii i odborem dopravy MČ Praha 11. Bohužel nebyla nalezena jiná možná trasa. Zástupce stavební společnosti přislíbil odvádět co největší podíl automobilů, u kterých to rozměry a technologie dovoluje, přímo přes stavbu jiným výjezdem.

V případě dotazů nebo podnětů nás neváhejte kontaktovat na adrese info@dostavba-oc-chodov.cz

Pracovní skupina pro zmírnění dopadů OC Chodov

IMG_20160714_162822

Leave a Reply

Name and email are required. Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>