Betonáž u vstupu A

noční práce dne 25.8.2016 od 22:00 do 24:00

V rámci zajištění postupu prací a zároveň nutnosti nepřerušit průchod skrze OC  od ul. U Kunratického lesa směrem k metru plánujeme na 25.8.2016 betonáž stropu přímo nad vstupem A do OC v době od 22:00 do 24:00.

Tímto se omlouváme za možnou zvýšenou hlučnost, především pak obyvatelům bydlícím v okolí ulice U Kunratického lesa.

PM Group

Dopravní koplikace v ul. Hráského

Vážení občané,

rádi bychom vás infromovali o dočasném dopravním omezení v ulici Hráského. Ta je z důvodu rekonstrukce komunikace do 31.7.2016 jednosměrná ve směru od křižovatky s Roztylskou.

Z bezpečnostních důvodů nyní musí nákladní automobily odjíždějící ze stavby využívat právě Hráského ulici a tím pádem projíždět zástavbou.

Tento stav byl konzultován s policii i odborem dopravy MČ Praha 11. Bohužel nebyla nalezena jiná možná trasa. Zástupce stavební společnosti přislíbil odvádět co největší podíl automobilů, u kterých to rozměry a technologie dovoluje, přímo přes stavbu jiným výjezdem.

V případě dotazů nebo podnětů nás neváhejte kontaktovat na adrese info@dostavba-oc-chodov.cz

Pracovní skupina pro zmírnění dopadů OC Chodov

IMG_20160714_162822

Noční práce 4.7.2016

Zástupce společnosti PM Group nás informoval o mimořádných pracech, které proběhnou dne 4.7.2016 od 22:00 do cca 0:00. Během této doby může dojít k občasnému spuštění varovné akustické signalizace, která by v tomto mimořádném případě byla ihned vypnuta. Za případné komplikace se společnost omlouvá.

Pracovní skupina pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby “Centrum Praha Jih – Chodov”

Veřejné jednání proběhne dne 3. května 2016 (úterý) v 10.00 hodinv  zasedací místnosti OV v 1.NP, Vidimova 1325, Praha 4.

Noční práce z 8.2 na 9.2.

V noci z 8.2. na 9.2.2016 proběhne v nočních hodinách doplnění uzavíracích armatur na vodovodní řad OC Chodov v prostoru “kryté rampy “ v ulici   U Kunratického lesa. Práce budou probíhat ve výkopu. Z důvodu omezení hluku bude prostor kryt “přístřeškem” Předpoklad realizace  je zhruba 4 hodiny.

Omlouvámse se za případná omezení a zvýšenou hlučnost.

 

 

Ohlášení prací mimo povolené hodiny

V rámci plánovaných prací se bude příští týden realizovat betonáž nově vznikajícího ocelovo-betonového stropu uvnitř stávajícího objektu u vstupu B. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní komunikační trasu směrem do Alberta a zároveň pro občany do rezidenční části při výstupu z metra, potřebujeme betonáž provést v noci mezi 22:00 – 2:00 z pondělí 8.2. na 9.2.

Noční průchod veřejnosti do a z metra bude veden na místo kolem Alberta o patro víš, tak aby se veřejnost nedostala do styku s realizací. Betonové mixy budou využívat zábor na Roztylské.

 

Za možné vzniklé komplikace se omlouváme.